Bereken de Autotelex inruilwaarde van uw auto in 1 minuut
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht om in te vullen
De persoonsgegevens die op dit formulier worden verzameld worden beheerd door Citroën Nederland B.V., handelende onder de naam DS Nederland, Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam, Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33021949 (hierna te noemen "DS").

Alle met een sterretje gemarkeerde velden moeten worden ingevuld, zodat we een offerte voor u kunnen opstellen.

Anders zal DS niet in staat zijn om de gevraagde diensten te leveren zoals beschreven in bovenvermelde doeleinden.

Overeenkomstig de voorwaarden die in de toepasselijke Verordening inzake Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG - wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) worden uiteengezet, heeft u recht op toegang, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, het recht om een kopie van Uw Persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden te verkrijgen of om ze aan een andere dienstverlener van Uw keuze te verstrekken (dataportabiliteit), het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van Uw persoonsgegevens indien de persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden worden verwerkt of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming.

U kan deze rechten uitoefenen op eenvoudig verzoek aan:

DS Nederland
Postbus 12420
1100 AK AMSTERDAM

of een e-mail te sturen naar: privacyrights-ds@mpsa.com

Voor meer informatie over hoe Uw persoonsgegevens verwerkt worden door DS, kan u het Privacybeleid van DS raadplegen.